Nhà vệ sinh di động 2 buồng

  • Vật liệu composite
  • Loại bồn tiểu xổm – bệt
  • Liên hệ nhận báo giá 0972 889928