Nhà vệ sinh di động khung thép – 4 buồng

  • Kích thước: 4800 x 1600 x 2400 mm
  • Chất liệu: Khung thép